Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

08/11

Ngày

09/11

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.744

1.730

-14

Đăk Lăk

VND/kg

39.500

39.200

-300

Lâm Đồng

VND/kg

38.400

38.100

-300

Gia Lai

VND/kg

39.300

39.000

-300

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê trong nước vẫn tiếp tục đà giảm theo thị trường robusta thế giới khi các tỉnh Tây Nguyên đang vào vụ thu hoạch. Giá thấp nhất ở 38.100 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất ở 39.200 đồng/kg tại Đăk Lăk. Sau ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 12, giá cà phê nội địa không thấy có dấu hiệu tăng trở lại. Giá vẫn chịu sự chi phối bởi giá thế giới và tình hình thời tiết ở Brazil – nhà sản xuất cà phê arabica số 1.

Trong khi đó, ngành cà phê Việt Nam đang phải chịu nhiều thách thức trước sự già cỗi của hàng trăm ngàn ha cà phê mỗi năm. Theo Bộ NN&PTNT, hiện nay diện tích cà phê già cỗi cần tái canh và chuyển đổi trong 5-10 năm tới khoảng 140.000-160.000ha (chiếm trên 20% diện tích cà phê của toàn vùng). Trong đó diện tích cà phê trên 20 năm tuổi hiện có trên 86.000ha, chưa kể khoảng 40.000ha cà phê dưới 20 tuổi nhưng đã có biểu hiện già cỗi cho năng suất và chất lượng thấp. Nếu không kịp thời tái canh, trong một vài năm tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất và chất lượng của cà phê Việt Nam đồng thời ảnh hưởng tới vị thế của ngành cà phê nước ta trên thị trường toàn cầu.