Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

08/8

Ngày

09/8

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

2.073

2.074

+1

Đăk Lăk

VND/kg

46.200

46.200

0

Lâm Đồng

VND/kg

45.500

45.500

0

Gia Lai

VND/kg

46.200

46.200

0

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê nội địa vẫn trong trạng thái im ắng kéo dài để chờ mức giá kỳ vọng, dự báo có thể chỉ trong tháng này hoặc tháng tới, trong khi nông dân cũng muốn thanh lý hàng để chuẩn bị bước vào vụ mùa mới.

Giá chênh lệch trừ lùi tại thị trường Việt Nam hôm nay ở mức 90 – 100 USD/tấn theo kỳ hạn tháng 11.

Trong tháng 7, Việt Nam đã xuất khẩu được 101.000 tấn cà phê, tương đương 1,7 triệu bao (loại 60kg), thấp hơn ước tính của Chính phủ và phù hợp với dự đoán của thị trường, theo Hải Quan Việt Nam. Như vậy, lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 7 thấp hơn 17,5% so với tháng 6. Chính phủ Việt Nam đã ước tính trong tháng 7 Việt Nam xuất khẩu được 110.000 tấn, còn thị trường thì dự đoán ở mức 100.000 – 125.000 tấn.