Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

09/10

Ngày

10/10

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.925

1.913

-12

Đăk Lăk

VND/kg

43.100

42.900

-200

Lâm Đồng

VND/kg

42.400

42.200

-200

Gia Lai

VND/kg

43.200

43.000

-200

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê trong nước cuối tuần trước đã tăng 200 – 300 đồng/kg nhưng sang phiên đầu tuần này giá cà phê đã có phiên sụt giảm. Tuy nhiên tính chung cả tuần, giá cà phê nội địa đã tăng 800 đồng/kg.

Việt Nam đã xuất khẩu được 1,48 triệu tấn cà phê (tương đương 24,7 triệu bao loại 60kg) trong vụ 2016/17, giảm 14,9% từ niên vụ trước, theo số liệu của Hải quan Việt Nam công bố hôm đầu tuần. Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 9 đạt 79.500 tấn, giảm 16,3% từ tháng trước, thấp hơn mức dự đoán của Chính phủ ở 90.000 tấn. Còn trong tháng 10, Việt Nam dự đoán xuất khẩu được 80.000 – 90.000 tấn (tương đương 1,3 – 1,5 triệu bao loại 60 kg), và xuất khẩu sẽ thấp hơn ở đầu vụ 2017/18, theo các thương nhân.