Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

09/11

Ngày

10/11

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.730

1.716

-14

Đăk Lăk

VND/kg

39.200

39.500

+300

Lâm Đồng

VND/kg

38.100

38.400

+300

Gia Lai

VND/kg

39.000

39.300

+300

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê trong nước tăng 300 đồng lên bằng mức giá phiên trước. Giá tăng theo đà tăng của thị trường cà phê thế giới. Với mức giá thấp nhất ở 38.400 đồng/kg chốt tại Lâm Đồng và cao nhất ở 39.500 đồng/kg tại Đăk Lăk.

Theo Tin Tây Nguyên, hiện toàn tỉnh Đăk Lăk có 14 đơn vị sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C, tổng diện tích 25.210 ha, sản lượng 94.779 tấn, với 15.484 nông hộ.

Trong đó, 3 đơn vị có chứng nhận cà phê 4C được cấp quyền Chỉ dẫn địa lý Buon Ma Thuot Coffee với tổng diện tích 9.416 ha, 6.519 nông hộ tham gia, sản lượng 34.517 tấn. Bộ Quy tắc 4C do Hiệp hội Cà phê 4C (trụ sở tại nước Đức) thiết lập, duy trì và vận hành. Đây là một tiêu chuẩn cơ sở khởi điểm, phản ánh sự đồng thuận của các bên liên quan về các mục tiêu phát triển bền vững mà toàn ngành cà phê cần đạt được theo thời gian. Hiện nay, cả nước có 82 đơn vị sản xuất cà phê 4C (trong đó có 70 đơn vị sản xuất cà phê Robusta), tổng diện tích 161.091 ha, sản lượng 474.030 tấn với 228.194 nông hộ tham gia.