Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

10/10

Ngày

11/10

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.913

1.913

0

Đăk Lăk

VND/kg

42.900

42.900

0

Lâm Đồng

VND/kg

42.200

42.200

0

Gia Lai

VND/kg

43.000

43.000

0

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê trong nước phiên hôm nay không thay đổi, dùy trì dưới mức 43.000 đồng. Xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Mỹ và Nhật Bản dự báo sẽ phục hồi trong ba tháng cuối năm nay nhờ nguồn cung trong nước dồi dào khi người trồng bắt đầu vào vụ thu hoạch mới. Tại các thị trường tiêu thụ lớn, nhu cầu cà phê cũng được dự báo sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm để phục vụ nhu cầu nghỉ lễ.