Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

12/10

Ngày

13/10

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.913

1.935

+22

Đăk Lăk

VND/kg

42.900

43.300

+400

Lâm Đồng

VND/kg

42.200

42.600

+400

Gia Lai

VND/kg

43.000

43.400

+400

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Giá cà phê trong nước phiên hôm qua được dự báo giảm mạnh từ 600 – 800 đồng theo đà giảm của thị trường cà phê thế giới, tuy nhiên tại trang giacaphe, thị trường cà phê nội địa lại không biến động. Sang phiên hôm nay, giá đã bất ngờ tăng trở lại do sự thúc đẩy của giá robusta hồi phục trên sàn London. Cụ thể giá thấp nhất tại Lâm Đồng là 42.600 đồng/kg, giá tại Đăk Lăk là 43.300 đồng/kg, giá cao nhất ở 43.400 đồng/kg chốt tại Gia Lai.

Mưa tại Việt Nam, nước trồng robusta hàng đầu thế giới, đã khuyến khích mua vào hợp đồng hạt cà phê robusta giao tương lai, trong bối cảnh vụ thu hoạch bị chậm lại. Các nhà xuất khẩu cà phê chỉ còn có những kho dự trữ gần như cạn kiệt từ vụ mùa trước để thực hiện cam kết giao hợp đồng cà phê robusta tháng 10 và tháng 11.