Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

11/11

Ngày

14/11

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.736

1.744

+8

Đăk Lăk

VND/kg

39.400

39.600

+200

Lâm Đồng

VND/kg

38.300

38.500

+200

Gia Lai

VND/kg

39.200

39.400

+200

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê trong nước vẫn ở dưới mức 40.000 đồng/kg mặc dù tăng nhẹ 200 đồng. Mức giá thấp nhất ở 38.500 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất ở 39.600 đồng/kg tại Đăk Lăk.

Tuy nhiên theo các chủ vườn, với giá cà phê ở mức hiện tại do thời tiết bất lợi, đầu vụ hoa nở kém, đậu quả thấp nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy giá cà phê nhân xô cũng đã giảm khoảng 8 triệu đồng/tấn so với hồi đầu năm. Trong khi đó, giá cà phê tươi lại ở mức khá cao lên tới 10.00 đồng/kg với những vườn cà phê đạt chứng nhận Fair Trade (Thương mại công bằng).