Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

14/12

Ngày

15/12

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.622

1.653

+31

Đăk Lăk

VND/kg

35.900

36.400

+500

Lâm Đồng

VND/kg

35.300

35.800

+500

Gia Lai

VND/kg

36.100

36.600

+500

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê thế giới bật tăng khi Fed đã tăng lãi suất đúng như dự đoán kéo theo thị trường cà phê trong nước hồi phục phiên thứ hai liên tiếp. Giá thấp nhất ở 35.800 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất ở 36.600 đồng/kg tại Gia Lai.

Rabobank dự báo thị trường sẽ thặng dư cà phê khi vào niên vụ 2018/19, ước toàn cầu đạt 167 triệu bao, trong đó Việt Nam chiếm 29,4 triệu bao so với năm nay 28,4 triệu bao.