Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

14/9

Ngày

15/9

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.913

1.904

-9

Đăk Lăk

VND/kg

43.600

43.400

-200

Lâm Đồng

VND/kg

42.800

42.600

-200

Gia Lai

VND/kg

43.600

43.400

-200

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Sau hai phiên tăng giá, thị trường cà phê trong nước đã quay đầu giảm nhẹ 200 đồng theo đà giảm của thị trường cà phê thế giới.

Theo trang tin Tây Nguyên, cà phê Việt Nam đang mở rộng mặc dù tốc độ tăng trưởng khá chậm. Sản lượng cà phê vụ 2017/18 sẽ phục hồi mạnh, tăng khoảng 8,5% lên mức 28,6 triệu bao do thời tiết thuận lợi trong vài tháng gần đây, BMI Research dự báo. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê niên vụ 2016/17 được dự báo là sẽ giảm do sản lượng cà phê trong nước bị hụt và ngành rang, xay cà phê trong nước phát triển. Trong niên vụ năm nay, thặng dư sản xuất chỉ đạt 23,6 triệu bao so với 25,6 triệu bao trong vòng 5 năm qua. Xuất khẩu cà phê sẽ đạt 26 triệu bao. Trong niên vụ 2017/18, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trở lại do thặng dư sản xuất có thể phục hồi lên mức 25,5 triệu bao.