Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

17/8

Ngày

18/8

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.968

1.972

+4

Đăk Lăk

VND/kg

43.900

44.000

+100

Lâm Đồng

VND/kg

43.200

43.300

+100

Gia Lai

VND/kg

43.900

44.000

+100

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Sau khi đi ngang trong phiên trước, thị trường cà phê nội địa đã có diễn biến tăng chạm mức 44.000 đồng/kg. Dẫn nguồn TTXVN, các địa phương, doanh nghiệp ưu tiên khuyến khích mời gọi, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư trong, ngoài nước xây dựng các nhà máy chế biến cà phê hoà tan thành sản phẩm hàng hoá có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Theo đó, chế biến cà phê hoà tan nguyên chất sẽ đạt 55.000 tấn/năm vào năm 2020 và tăng lên 120.000 tấn/năm vào năm 2030. Chế biến cà phê hoà tan phối trộn (“3 trong 1”, “2 trong 1”) đạt 200.000 tấn sản phẩm/ năm vào năm 2020 và đến năm 2030 đạt trên 230.000 tấn/ năm vào năm 2030. Qua đó góp phần quan trọng nâng giá trị xuất khẩu cà phê lên 5-6 tỷ USD vào năm 2030.