Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

18/10

Ngày

19/10

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.919

1.938

+19

Đăk Lăk

VND/kg

42.600

42.900

+300

Lâm Đồng

VND/kg

41.500

41.800

+300

Gia Lai

VND/kg

42.400

42.700

+300

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê nội địa phiên đã hồi phục nhưng vẫn chưa chạm mốc 43.000 đồng/kg. Bởi mức giảm phiên trước là khá mạnh với gần 1.000 đồng. Giá cà phê trong nước đã tăng theo đà tăng của giá cà phê thế giới tuy nhiên vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng. Giá thấp nhất tại Lâm Đồng ở 41.800 đồng/kg; giá tại Gia Lai là 42.700 đồng/kg và cao nhất chốt ở 42.900 đồng/kg tại Đăk Lăk.

Tại Việt Nam, niên vụ cà phê mới 2017/18 bắt đầu từ ngày 1/10 khá yên ắng. Theo trang tin Tây Nguyên, nhìn vào hoạt động của giá cà phê trên thị trường nội địa gây lo ngại tình trạng “giá nội đội giá ngoại” sẽ làm và phê Việt Nam mất dần thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, cũng đáng mừng khi cùng một mặt bằng giá kỳ hạn đầu niên vụ, giá cà phê nguyên liệu tại các tỉnh Tây Nguyên thời điểm này của năm 2017 cao hơn cùng kỳ năm 2016 gần 2 triệu đồng mỗi tấn.