Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

19/7

Ngày

20/7

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

2.061

2.040

-21

Đăk Lăk

VND/kg

45.800

45.400

-400

Lâm Đồng

VND/kg

45.200

44.800

-400

Gia Lai

VND/kg

45.800

45.500

-300

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

So với nửa cuối tuần trước, giá cà phê Việt Nam đã tăng khá, tuy vậy các giao dịch hàng thực vẫn rất khiêm tốn do thời điểm này đang vào cuối vụ và hầu hết nông dân đã gửi cà phê thu hoạch được cho đại lý từ trước đó. Trong dài hạn, mặc dù có phiên giảm phiên tăng, nhưng giá cà phê vẫn được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức giá tốt do nguồn cung cho xuất khẩu đang hạn hẹp.