Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

16/9

Ngày

20/9

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.903

1.881

-22

Đăk Lăk

VND/kg

43.400

42.900

-500

Lâm Đồng

VND/kg

42.600

42.100

-500

Gia Lai

VND/kg

43.400

42.900

-500

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Giá cà phê trong nước đã mất mốc 43.000 đồng sau mức giảm tương đối do chịu ảnh hưởng của đà giảm cực mạnh trên sàn thế giới. Giá sàn London giảm đã kéo giá cà phê thị trường nội địa giảm bởi lâu nay giá cà phê robusta trong nước không nằm ngoài xu hướng tăng giảm của giá thế giới. Theo đó giá cà phê tại Lâm Đồng ở mức thấp nhất là 42.100 đồng/kg, còn giá cà phê tại Đăk Lăk và Gia Lai ở mức cao nhất cũng chỉ đạt 42.900 đồng/kg. Điều này trái với dự báo giá cà phê sẽ tích cực hơn khi những ngày tới thời tiết ở Brazil vẫn tiếp tục khô hạn.