Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

18/11

Ngày

21/11

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.744

1.730

-14

Đăk Lăk

VND/kg

39.500

39.300

-200

Lâm Đồng

VND/kg

38.500

38.300

-200

Gia Lai

VND/kg

39.300

39.100

-200

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê trong nước giảm theo đà giảm của thị trường cà phê thế giới. Giá thấp nhất ở 38.300 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất ở 39.300 đồng/kg tại Đăk Lăk.

Giá cà phê của Việt Nam thấp như hiện nay là do thiếu cơ chế hỗ trợ chế biến sâu. Theo Tin Tây Nguyên, Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao” với tổng kinh phí dự kiến khoảng 170 tỷ đồng. Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể nhằm phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ, xây dựng vùng nguyên liệu cà phê hàng hóa chất lượng cao quy mô lớn, có hệ thống sấy, kho bảo quản và nhà máy chế biến phù hợp với quy mô sản xuất. Năng suất cà phê vối đạt 2,7 tấn/ha, cà phê chè đạt 2,0 tấn/ha. Thời gian thực hiện Đề án là giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến năm 2030.