Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

20/12

Ngày

21/12

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.623

1.623

0

Đăk Lăk

VND/kg

35.800

35.800

0

Lâm Đồng

VND/kg

35.200

35.200

0

Gia Lai

VND/kg

36.000

36.000

0

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê nội địa vẫn duy trì mức giá dưới 36.000 đồng/kg. Đây vẫn là mức giá cao nhất cho tới thời điểm này tại Gia Lai và thấp nhất ở 35.200 đồng/kg tại Lâm Đồng. Giá cà phê nhân xô tại Việt Nam luôn chịu ảnh hưởng bởi giá robusta trên sàn London, vì vậy phiên hôm nay giá đứng yên không có gì lạ. Nhìn chung thị trường không có biến động do các thương nhân đang nghe ngóng lượng hàng vụ mới từ Việt Nam. Dữ liệu báo cáo của Hải Quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 12 đã đạt 69.166 tấn (tương đương 1.152.766 bao, loại 60kg), cao hơn sự kỳ vọng của thị trường.

Hiện nay, nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang vào cao điểm vụ thu hoạch cà phê vụ 2017/18. Giá cà phê tươi tại khu vực này dao động từ 7.200 – 8.000 đồng/kg.