Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

22/7

Ngày

24/7

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

2.073

2.073

0

Đăk Lăk

VND/kg

46.000

46.000

0

Lâm Đồng

VND/kg

45.400

45.400

0

Gia Lai

VND/kg

46.100

46.100

0

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Chính phủ Việt Nam, nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, có kế hoạch tái canh từ 140 – 160 ngàn hecta cà phê đến năm 2020, tương đương 25% tổng diện tích sản xuất cà phê (hiện ước khoảng 650.000 hecta). Với kế hoạch này, sức cạnh tranh xuất khẩu cà phê của Việt Nam với nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil kỳ vọng tăng đáng kể, từ đó giúp tăng thị phần của Việt Nam trên thị trường cà phê toàn cầu. Hiện tại sản lượng cà phê Việt Nam đạt trung bình 18% tổng sản lượng cà phê thế giới, trong năm 2016 đạt 152 triệu bao loại 60kg, trong khi Brazil chiếm trung bình 33%.

Dữ liệu báo cáo của ngành Hải Quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 7 đạt 53.108 tấn, đưa xuất khẩu cà phê chủ yếu là cà phê robusta trong 6,5 tháng đầu năm đạt tổng cộng 883.063 tấn (tương đương 14,72 triệu bao, bao 60 kg), giảm tới 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.(VNB)