Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

25/10

Ngày

26/10

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.865

1.881

+16

Đăk Lăk

VND/kg

41.800

42.100

+300

Lâm Đồng

VND/kg

40.700

41.000

+300

Gia Lai

VND/kg

41.600

41.900

+300

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Sau nhiều phiên trồi sụt từ đầu tuần, giá cà phê trong nước phiên hôm nay lại hồi phục nhẹ. Giá thấp nhất ở 41.000 đồng/tấn tại Lâm Đồng và cao nhất ở 42.100 đồng/kg tại Đăk Lăk.

Như vậy chỉ trong ba phiên giao dịch kể từ đầu tuần, thị trường cà phê nội địa đã giảm tới 1,6 triệu đồng/tấn ghi nhận mức giá giao dịch thấp nhất trong năm 2017.

Sản lượng cà phê robusta Việt Nam niên vụ mới có thể tăng nhẹ và tồn kho trong tay thương nhân vẫn còn ở mức khá gây khó khăn cho thị trường robusta thời gian tới.

Theo dự kiến của giới thương nhân xuất khẩu, lượng hàng từ Việt Nam xuống tàu trong tháng 10 chỉ trong khoảng 800.000 – 1.200.000 bao. Họ cũng trông đợi lượng hàng xuất khẩu trong tháng 11 sẽ được bù đắp bằng hàng vụ mới hiện đang thu hoạch, góp phần làm giảm mối lo cung cho thị trường tiêu dung toàn cầu tới trước tháng Năm năm sau.