Thị trường đang tập trung vào thông tin Việt Nam có thể sẽ bán mạnh khi vụ thu hoạch đang vào chính vụ và thời tiết không bất lợi cho thu hoạch. Dù vụ thu hoạch đang bước vào cao điểm nhưng nhân công ít khiến chậm tiến độ. Ngoài việc kham hiếm nhân công thu hái, nhiều chủ vườn còn bất an vì nạn “cà tặc”.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, do khan hiếm nên giá thuê nhân công bị đẩy lên, hình thành một đội ngũ “cò” lao động đòi chi phí môi giới cao, làm khó người trồng cà phê. Mặt khác, việc khoán sản phẩm với giá cao cũng khiến đội ngũ nhân công thừa cơ hái nhanh, hái ẩu làm cho cà phê gãy cành, ảnh hưởng đến năng suất vụ sau. Ngoài ra, để tranh thủ nhân công và thời tiết, nhiều chủ vườn còn cho tuốt luôn quả xanh non, làm giảm năng suất và chất lượng cà phê.