Trong năm 2017, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ giảm khoảng 20,1% so với năm ngoái xuống còn 1,4 triệu tấn, tương đương 23,3 triệu bao (loại 60kg), theo Tổng cục Thống kê. Riêng tháng 12, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 140.000 tấn, tăng so với mức 100.400 tấn xuất hồi tháng 11. Giá trị xuất khẩu cà phê 3,7% trong cùng kỳ so sánh xuống còn 3,2 tỷ USD.

Năm nay xuất khẩu cà phê từ Việt Nam và hầu hết các nơi trồng robusta trên thế giới đều sụt giảm, nhưng không gây nhiều áp lực lên lượng cung cà phê robusta trong năm qua bởi nguồn dự trữ vẫn dồi dào. Hiện nay, dự báo vụ thu hoạch cà phê mới đầy triển vọng cũng không tạo sức ép lên thị trường trung và dài hạn.