Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

28/9

Ngày

29/9

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.860

1.859

-1

Đăk Lăk

VND/kg

42.000

41.900

-100

Lâm Đồng

VND/kg

41.200

41.200

0

Gia Lai

VND/kg

42.000

41.900

-100

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê trong nước chịu ảnh hưởng của đà giảm trên sàn robusta London khiến tại Đăk Lăk và Gia Lai đều giảm 100 đồng chốt ở 41.900 đồng/kg, còn tại Lâm Đồng không thay đổi ở 41.200 đồng/kg. Phiên hôm qua đã có mức giảm giá mạnh nhất trong nhiều tháng khiến giao dịch hết sức ảm đạm. Giá giảm liên tục chưa có dấu hiệu ngừng khi mùa thu hoạch đang đến gần khiến người nông dân không khỏi lo lắng.

Cà phê của Việt Nam xuất khẩu sang các nước khối EU chiếm 43% trong tổng lượng cà phê xuẩt khẩu cả nước và chiếm 42% trong tổng kim ngạch (đạt 446.822 tấn, tương đương 986,9 triệu USD). Đức – đứng đầu thị trường tiêu thụ cà phê của Việt Nam, đạt 157.601 tấn, trị giá 344,31 triệu USD, chiếm 15% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước (giảm 22% về lượng và giảm 0,22% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái).

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 139.559 tấn, trị giá 316,65 triệu USD (giảm 17% về lượng nhưng tăng 5,6% về kim ngạch); sang Italia 89.720 tấn, trị giá 197,42 triệu USD chiếm trên 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước (giảm 10,3% về lượng nhưng tăng 15% về kim ngạch).