Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

26/8

Ngày

30/8

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

2.060

2.056

-4

Đăk Lăk

VND/kg

45.500

45.400

-100

Lâm Đồng

VND/kg

44.800

44.700

-100

Gia Lai

VND/kg

45.500

45.400

-100

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Sản lượng cà phê của Việt Nam vụ 2016/17 chạm mức thấp nhất trong 4 năm, đạt 26,3 triệu bao, giảm 2,1 triệu bao so với niên vụ trước đó. Rabobank cũng dự báo sang vụ 2017/18 bắt đầu từ cuối năm nay sẽ bội thu, đạt 28,7 triệu bao.

Dẫn nguồn Thị trường cà phê, bộ phận thông tin thuộc bộ nông nghiệp Việt Nam cho biết xuất khẩu cà phê tháng 7/2017 của Việt Nam ước đạt 88.000 tấn so với tháng 6/2017 là 101.000 tấn. Như vậy tổng khối lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam từ 1/2017 đến 7/2017 đạt 1,02 triệu tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2016.