Một thương nhân tại Đắk Lắk, tỉnh trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam cho biết “các đại lý không thể mua nhiều từ nông dân, khả năng vì tồn trữ vẫn thấp”. “Một số cũng có thể đợi giá tăng lên 40 triệu đồng”.
Ở mức giá 38,9 triệu đồng, giá là cao nhất kể từ 29/6/2015 theo số liệu của Thomson Reuters.
Nguồn: VITIC/Reuters