Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 10/10 chạm mức thấp nhất 1 tuần, sau kỳ nghỉ cuối tuần tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải không xa so với mức thấp nhất trong gần 3 tháng.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 3 giảm 2,5 yên, xuống còn 204,7 yên (tương đương 1,81 USD)/kg, sau khi chạm mức thấp nhất 1 tuần, ở mức 204,7 yên/kg.
Thị trường Nhật Bản đóng cửa ngày thứ hai (9/10) cho kỳ nghỉ lễ quốc gia.
Dự trữ cao su tại kho ngoại quan TOCOM ở mức 2.705 tấn tính đến 30/9, giảm so với 2.836 tấn ngày 20/9.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải, hợp đồng benchmark kết thúc tăng 0,6% ngày thứ hai (9/10), sau kỳ nghỉ lễ cuối tuần, nhưng vẫn không xa so với mức thấp nhất gần 3 tháng.
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng cao ngày thứ hai (9/10), sau 1 tuần giảm mạnh nhất trong nhiều tháng, do OPEC tiếp tục hành động, để khôi phục lại sự cân bằng thị trường trong dài hạn.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 112,87 yên so với khoảng 112,99 yên ngày thứ sáu (6/10).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản thay đổi chút ít.
Giá nickel đạt mức cao nhất trong hơn 2 tuần trong ngày thứ hai (9/10), được hậu thuẫn bởi đồng đô la Mỹ suy yếu và giá thép tăng cao, trong khi số liệu từ nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – suy giảm.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 6/10

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov 
172,5
172,5
167
170,3
17-Dec 
170
172
170
172
18-Jan 
173,2
173,2
172,1
173,4
18-Feb
177,4
178
175
175,1
18-Mar
186,7
186,7
179,2
181,8
18-Apr 
188,9
188,9
186,6
186,6
May-18 
192
193,2
190,1
193,3
Jun-18 
201,7
201,7
190
197,2
Jul-18 
192
192,3
190
196,6
Oct-18 
197,5
197,5
197,5
195
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov
150,1
150,1
147,8
148,4
17-Dec
151,6
151,6
150
150,2
18-Jan
152
152
150,9
151
18-Feb
153,3
153,6
152
152
18-Mar
154,9
155
153
153,2
18-Apr
155,7
156
153,7
153,9
18-May
155,4
155,7
154,6
155
18-Jun
157,8
158,1
156,2
156,4
Jul-18 
159
159,1
157,4
157,4
18-Aug 
158,2
158,2
157,9
158
Sep-18 
158,7
158,7
158,5
158,5
Oct-18 
159,5
159,5
158,9
159,5

Nguồn: VITIC/Reuters