Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng ngày thứ tư (10/5), rời bỏ mức thấp nhất gần 3 tuần trong phiên trước đó, được hậu thuẫn bởi giá cao su kỳ hạn Thượng Hải tăng từ mức thấp nhất 8 tháng.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 10 tăng 3,8 yên, lên 212,5 yên (tương đương 1,87 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải, hợp đồng benchmark kết thúc tăng 1,3%, sau khi chạm mức thấp nhất 8 tháng trong phiên thứ ba (9/5).
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng ngày thứ tư (10/5), rời bỏ mức giảm phiên trước đó, sau số liệu hàng tuần của Viện dầu khí Mỹ cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm hơn so với dự kiến.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,68 yên, thay đổi chút ít so với ngày thứ ba (9/5).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,4%.
Giá đồng tăng ngày thứ ba (9/5), sau khi giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng trong phiên trước đó, do số liệu cho th ấy, nhập khẩu kim loại của Trung Quốc – nước tiêu thụ gần 1/2 lượng đồng toàn cầu - giảm mạnh,
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 9/5
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jun 
208,8
211
208

      
17-Jul 
205,6
205,6
202

      
17-Aug 
199,7
199,7
199,7

      
17-Sep 
191,8
195
191,8

      
17-Oct 
191,5
191,5
190,4

      
17-Nov 
191,6
192,5
189

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jun 
149,2
149,5
146,2

      
17-Jul 
148
150,4
147

      
17-Aug 
149,2
151,5
148,5

      
17-Sep 
150,2
152,5
149,4

      
17-Oct 
151,5
153,7
150,6

      
17-Nov 
152
154,5
151,5

      
17-Dec 
153,1
155,2
152,5

      
18-Jan 
154,9
156
153,8

      
18-Feb 
154
155,6
154

      
18-Apr 
155,1
155,1
155

      
18-May 
155,6
156,4
155,3

      

Nguồn: VITIC/Reuters