Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 1/11 hồi phục từ mức thấp nhất 4 tháng trong phiên trước đó, được hậu thuẫn bởi đồng yên suy yếu so với đồng đô la Mỹ và giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm tăng.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 4 tăng 2,7 yên, lên 195,5 yên (tương đương 1,72 USD)/kg, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 26/6, ở mức 191,1 yên/kg ngày thứ ba (31/10).
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc tăng 0,6%.
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng cao ngày thứ ba (31/10), kết thúc tháng tăng hơn 5%. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, xu hướng này đã thúc đẩy giá dầu thô Brent tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm, có thể khiến các nhà sản xuất Mỹ xuất khẩu nhiều dầu hơn.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,64 yên so với khoảng 113,17 yên ngày thứ ba (31/10).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,6%.
Giá đồng giảm ngày thứ ba (31/10), hồi phục từ mức giảm 2% ngày thứ sáu (27/10), do lo ngại thị trường thiếu hụt trong tháng này, đẩy giá đồng tăng lên mức cao nhất 3 năm, cao hơn 7.000 USD/tấn.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 31/10
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov 
149
151
145
149
17-Dec 
 152
153
152
153,5
18-Jan 
157,1
158,8
155
158,6
18-Feb
160
163,4
158,8
161,2
18-Mar
164
167,5
162
165,9
18-Apr 
168
172
168
172
18-May 
170
176
170
176
18-Jun 
172,1
179,4
172
179,4
18-Jul 
171,8
183,3
170
180,3
18-Sep 
172
173
172
179,2
18-Oct 
172
172
172
178,7
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov
135
139,8
132,5
134,4
17-Dec
140,3
141,7
139,3
141,3
18-Jan
140,8
142,8
140,8
142,7
18-Feb
142,8
143,8
141,3
143,4
18-Mar
143,9
144,4
142,3
144,2
18-Apr
144,7
145,4
143
145
18-May
144,5
146,4
144,3
146,2
18-Jun
146
147,4
146
147,3
Jul-18 
147,2
148,6
147
148,2
18-Aug 
147,3
149,7
147,3
149,2
Sep-18 
148,5
150
148,3
149,7
Oct-18 
150
150,3
150
150

Nguồn: VITIC/Reuters