Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 11/10 duy trì ổn định, dõi theo giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm vững. Giá cao su duy trì ở mức thấp nhất gần 3 tháng.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 3 tăng 0,3 yên, lên 202,1 yên (tương đương 1,8 USD)/kg, sau khi chạm mức thấp nhất 1 tuần rưỡi trong phiên trước đó.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc qua đêm giảm 0,4%, dao động xuống mức thấp nhất gần 3 tháng.
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng khoảng 2% ngày thứ ba (10/10), được hậu thuẫn bởi Saudi Arabia cắt giảm xuất khẩu trong tháng 11 và bình luận từ OPEC và các công ty giao dịch cho rằng, thị trường tái cân bằng sau nhiều năm dư cung.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 112,38 yên so với khoảng 112,67 yên ngày thứ ba (10/10).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản thay đổi chút ít.
Giá đồng đạt mức cao nhất trong 4 tuần ngày thứ ba (10/10), khi các nhà đầu cơ mua vào, do kỳ vọng khả năng thiếu hụt tại Trung Quốc.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 10/10
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov 
167,5
167,5
164,6

      
17-Dec 
167
167
164,5

      
18-Jan 
168,5
168,8
166,6

      
18-Feb
175,7
175,7
166,6

      
18-Mar
178,7
178,9
170,1

      
18-Apr 
182,8
182,8
175

      
May-18 
188,8
188,8
182

      
Jun-18 
184,1
184,1
183

      
Jul-18 
186,1
186,1
183

      
18-Aug 
182,1
182,1
182

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov
147,5
147,5
142,7

      
17-Dec
147,8
147,9
144,4

      
18-Jan
150
150
145,7

      
18-Feb
151,2
151,2
147

      
18-Mar
152,4
152,4
148,4

      
18-Apr
152,4
152,7
149,5

      
18-May
153
153
150,3

      
18-Jun
154,4
154,5
151,1

      
Jul-18 
155
156
153

      
18-Aug 
156,1
157
153,2

      
Sep-18 
155
155
153,3

      
Oct-18 
154,7
155
153,7

      

Nguồn: VITIC/Reuters