Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 5 tăng 0,2 yên, lên 204,3 yên (tương đương 1,8 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,45.
Thị trường không được hậu thuẫn từ thông báo ngày thứ sáu (8/12) rằng, chính phủ Thái Lan sẽ đẩy mạnh hoạt động mua vào lên đến 50.000-80.000 tấn/năm từ mức hiện tại 20.000-30.000 tấn, nhằm thúc đẩy giá.
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng gần 2% ngày thứ sáu (8/12), được hậu thuẫn bởi nhu cầu dầu thô Trung Quốc tăng và đình công tại nước xuất khẩu dầu lớn nhất châu Phi.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,54 yên so với khoảng 113,38 yên ngày thứ sáu (8/12).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,2%.
Giá đồng tăng trong ngày thứ sáu (8/12), sau số liệu cho thấy rằng, nhập khẩu kim loại của Trung Quốc tăng, thúc đẩy kỳ vọng nhu cầu từ nước tiêu thụ hàng đầu tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, mức tăng được hạn chế bởi đồng đô la Mỹ gia tăng.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 8/12
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jan
143,3
143,3
140,2
142,8
18-Feb
144,3
144,8
142,5
144,8
18-Mar
145,9
146,9
144
146,8
18-Apr
147,1
148,4
145,4
148,2
18-May
149
150
147,3
149,5
18-Jun
149,9
150,5
148,1
150,4
Jul-18 
150,1
151,4
149
151,4
18-Aug 
151,6
152,8
150,3
152,6
18-Sep 
153
154,3
152
154
18-Oct 
153,1
155,3
153,1
155,2

Nguồn: VITIC/Reuters