Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 12/12 tăng sau khi giảm 2 ngày liên tiếp, được hậu thuẫn bởi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải và giá dầu toàn cầu tăng.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 5 tăng 1 yên, lên 204 yên (tương đương 1,8 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,3%.
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng trong ngày thứ hai (11/12), sau khi 1 đường ống ở khu vực biển Bắc đóng cửa để sửa chữa và các nhà đầu tư tập trung vào hàng hóa sau vụ nổ tại New York.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,52 yên so với khoảng 113,49 yên ngày thứ hai (11/12).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,1%.
Giá đồng tăng phiên thứ 4 liên tiếp trong ngày thứ hai (11/12), được hậu thuẫn bởi đồng đô la Mỹ suy yếu và số liệu từ nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc cho thấy rằng, nhu cầu tăng cao.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 11/12
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jan 
159
159,5
158
159,6
18-Feb
161,6
161,6
161,6
162,7
18-Mar
168,6
168,6
166,6
168,5
18-Apr 
173
173
171,6
172,3
18-May 
173
173,6
173
174,3
18-Jun 
175,1
175,1
175,1
177
18-Sep 
172
173
172
173,5
18-Dec 
171
171
171
173,8
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jan
143,3
143,8
140,7
143,1
18-Feb
145,8
145,8
143
144,5
18-Mar
148
148
144,9
146,3
18-Apr
148,3
149
146,3
147,7
18-May
150,2
150,7
147,6
149,3
18-Jun
150,8
151,3
148,5
150,1
Jul-18 
152,2
152,2
149,8
150,9
18-Aug 
151,7
152,2
150,8
152
18-Sep 
153,3
153,7
152
153,4
18-Oct 
155,3
155,3
153,2
154,1
18-Nov 
154,5
154,5
154,5
155,2
18-Dec 
155
155
155
155,9

Nguồn: VITIC/Reuters