Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 13/10 tăng lần đầu tiên trong 6 phiên, rời bỏ mức thấp nhất 3 tháng trong phiên trước đó, do giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải tăng trở lại.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 3 tăng 3 yên, lên 200,2 yên (tương đương 1,78 USD)/kg. Giá cao su giảm hơn 3% trong tuần.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm tăng 1,5%.
Tin tức thị trường
Giá dầu hồi phục từ mức giảm phiên trước đó, nhưng đóng cửa ở mức thấp trong ngày, sau khi Bộ năng lượng cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với dự kiến và sản lượng hàng tuần suy giảm.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 112,23 yên so với khoảng 112,38 yên ngày thứ năm (12/10).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản thay đổi chút ít.
Giá đồng đạt mức cao nhất trong hơn 1 tháng trong ngày thứ năm (12/10), do lạc quan về triển vọng nhu cầu từ nước tiêu thụ chủ yếu – Trung Quốc – thúc đẩy hoạt động mua vào.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 12/10

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov 
159,5
162
157,3

      
17-Dec 
162
163
159

      
18-Jan 
162
165,5
161,5

      
18-Feb
166,4
169
163,5

      
18-Mar
170,2
171
169,4

      
18-Apr 
174,3
176
174,3

      
May-18 
181
183
181

      
Jun-18 
186
186
186

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov
143,3
144,8
140,7

      
17-Dec
144,7
146
142,3

      
18-Jan
146
147
143,3

      
18-Feb
146,7
148
144,1

      
18-Mar
147,6
148,9
145,1

      
18-Apr
148,7
149,9
146,3

      
18-May
149,9
150,9
147,6

      
18-Jun
150,7
151,1
149

      
Jul-18 
152
152
149,6

      
18-Aug 
151,7
152
151,7

      
Sep-18 
152
152
152

      
Oct-18 
153
153
153

      

Nguồn: VITIC/Reuters