Tuy nhiên mức tăng được kiềm chế bởi chứng khoán thị trường Nhật Bản giảm mạnh.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 4 tăng 0,8 yên, lên 199,4 yên (tương đương 1,75 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc không thay đổi.
Tin tức thị trường
Giá dầu thô giảm nhẹ trong ngày thứ sáu (10/11), do kỳ vọng OPEC và các nước sản xuất khác sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng, được bù đắp bởi việc thúc đẩy sản lượng dầu khai thác trong 1 tuần kể từ tháng 6.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,68 yên so với khoảng 113,38 yên ngày thứ sáu (10/11).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,6% sau khi giảm 0,8% ngày thứ sáu (10/11).
Giá nhôm tăng trong ngày thứ sáu (10/11).
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 10/11

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Dec 
154
155,9
153,6
155,2
18-Jan 
156,5
161,9
156,5
156,8
18-Feb
162,5
163,6
161,7
162,1
18-Mar
167,5
168,6
166,1
167,5
18-Apr 
173
173
173
173
18-May 
176,5
177,5
176,5
176
18-Jul 
177,9
177,9
177,9
177,9
18-Oct 
176,4
176,4
176,4
176,4
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Dec
142,3
142,8
141,1
142,3
18-Jan
143,4
144,5
142,7
144
18-Feb
144,7
146
144,1
145
18-Mar
146,1
147,5
145,5
146,3
18-Apr
147,2
149,2
147
147,5
18-May
149,3
151
148,3
148,4
18-Jun
150,1
151,1
149,2
149,8
Jul-18 
151,8
151,8
150,7
151
18-Aug 
151,2
151,2
151,1
151,4
18-Sep 
151,3
151,5
151,3
151,5
18-Oct 
152
152
152
151,8
18-Nov 
152,3
152,5
152,2
152,3

Nguồn: VITIC/Reuters