Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 5 giảm 0,3 yên, xuống còn 203,7 yên (tương đương 1,79 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,5%.
Tin tức thị trường
Giá dầu giảm mạnh trong ngày thứ ba (12/12), khi các thương nhân bán ra chốt lời sau khi giá tăng lên mức cao nhất 2 năm, do đóng cửa 1 đường ống dẫn dầu lớn nhất không theo kế hoạch tại khu vực biển Bắc.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,55 yên so với khoảng 113,48 yên ngày thứ ba (12/12).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản thay đổi chút ít.
Giá kẽm tăng trong ngày thứ ba (12/12), sau khi nhà khai thác mỏ và thương nhân Glencore dự báo sản lượng kẽm sẽ vững trong năm tới.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 12/12
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jan 
159
160,5
157,1
159,8
18-Feb
161,5
162,9
160,5
162,4
18-Mar
165,5
168,5
164,6
167,9
18-Apr 
171,9
172,5
171,5
171,8
18-May 
174,9
174,9
174,9
175,5
18-Jun 
175,5
178,5
175,5
179,2
18-Jul 
176
178,5
176
178,5
18-Sep 
173
173
173
172,8
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jan
143,7
143,7
142,1
143,3
18-Feb
145,2
145,2
143,5
144,4
18-Mar
146,6
147
145,2
146,6
18-Apr
148,7
148,7
146,5
147,8
18-May
150,2
150,2
148,2
149,6
18-Jun
151,1
151,1
148,9
150,3
Jul-18 
150,5
151,3
150,5
151,3
18-Aug 
152,4
152,6
152
152,4
18-Sep 
153,9
153,9
153,9
153,8

Nguồn: VITIC/Reuters