Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 13/9 tăng phiên thứ 3 liên tiếp, tăng gần 1% trong phiên giao dịch, do đồng yên suy yếu tiếp tục hỗ trợ thị trường.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 2 tăng 2,2 yên, lên 231 yên (tương đương 2,1 USD)/kg.
Một sự suy yếu của đồng yên, khiến tài sản mua bằng đồng yên Nhật Bản rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác.
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng ngày thứ ba (12/9), sau khi OPEC dự báo nhu cầu cao hơn vào năm 2018 và Nga, Venezuela khẳng định cam kết thỏa thuận cắt giảm sản lượng, nhằm giảm dư cung dầu thô toàn cầu.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 110,25 yên so với khoảng 109,57 yên ngày thứ ba (12/9).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,5%.
Giá đồng giảm ngày thứ ba (12/9), do các quỹ cắt giảm đặt cược giá cao hơn, dự trữ tại kho ngoại quan Sở giao dịch kim loại London tăng và đồng đô la Mỹ duy trì ở mức cao.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 12/9

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Oct 
193,2
193,2
193
193
17-Nov
193
193,2
193
195,5
17-Dec
195,1
197,5
195,1
196,2
18-Jan
197,5
201,9
197,5
199,8
18-Feb
199,5
201
198,7
201,4
18-Mar
200,5
202,3
199,4
202,3
18-Jul
209,9
209,9
209,9
208
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Oct
168,6
169,3
165,9
168,6
17-Nov
169,4
170,3
167,6
169,4
17-Dec
172,7
173,1
169,8
172,4
18-Jan
174,5
175,1
170
174,9
18-Feb
176,4
177,1
173,4
177
18-Mar
178,5
179,5
174,8
179,1
18-Apr
180,8
182
177,1
181,7
18-May
184,6
184,6
180,3
184,5
18-Jun
187
183,3
171
186
18-Jul
185,8
187
184,9
186,6
18-Aug 
186,1
186,1
186,1
187,1

Nguồn: VITIC/Reuters