Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm trong ngày giao dịch thứ ba (14/2), sau khi đạt mức cao nhất gần 2 tuần trong phiên giao dịch qua đêm, do giá dầu suy giảm.

Yếu tố cơ bản

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 7 giảm 3,4 yên, xuống còn 322,6 yên (tương đương 2,84 USD)/kg, sau khi đạt mức cao 328 yên/kg  trong phiên giao dịch qua đêm, mức cao nhất kể từ ngày 1/2.

Tin tức thị trường

Giá dầu giảm ngày thứ hai (13/2), khoảng 2%, mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 1/2017, chịu áp lực bởi đồng đô la Mỹ tăng mạnh mẽ và dấu hiệu sản lượng dầu thô Mỹ tăng.

Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,75 yên, so với k hoảng 113,92 yên ngày thứ hai (13/2).

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.

Giá đồng đạt mức cao nhất ngày thứ hai (13/2), kể từ tháng 5/2015, tăng mạnh 5% phiên trước đó, sau khi xuất khẩu từ 2 mỏ khai thác đồng lớn nhất thế giới bị gián đoạn.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 13/2

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Mar 
290
292,8
290
292,8
17-Apr 
290
293,5
290
292
17-May
291,5
293,5
291,5
292
17-Jun 
290
292
290
291,5
17-Aug
288
288
288
288
17-Sep 
288
288
287
287
17-Oct 
288
288
286
286
17-Nov 
288
288
287
286
17-Dec 
288
288
287
286
18-Jan 
288
288
288
286
18-Feb 
288
288
288
286
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Mar
226,2
230,7
226,2
230,2
17-Apr
228,5
235,5
228,5
234,8
17-May
232,5
239,8
232,5
238,8
17-Jun
238,1
243,5
237,5
241,8
17-Jul
238,7
244,2
238,5
243,1
17-Aug
242
244,5
240,5
243,3
17-Sep 
243,9
246
241,2
244
17-Oct 
244,9
246,5
242,2
244,6
17-Nov 
242,3
247
242,3
245,4
17-Dec 
245,3
246
245,3
245,7
18-Jan 
245,6
245,8
245,6
245,8
18-Feb
246,5
246,5
246,2
246

Nguồn: VITIC/Reuters