Yếu tố cơ bản
Tại Sơ giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 2 giảm 1,2 yên, xuống còn 229,8 yên/kg, sau khi đạt mức cao nhất gần 1 tuần trong phiên trước đó.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải, hợp đồng benchmark giảm 1% sau khi đóng cửa giao dịch giảm 1,1%.
Tin tức thị trường
Giá dầu ngày thứ năm (14/9) tăng khoảng 2% so với phiên trước đó, được hậu thuẫn sau khi Cơ quan năng lượng quốc tế nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu gia tăng.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 110,59 yên so với khoảng 109,95 yên ngày thứ tư (13/9).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.
Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần trong ngày thứ tư (13/9), do hoạt động bán ra chốt lời, dự trữ tại kho ngoại quan Sở giao dịch kim loại London gia tăng, lo ngại về nhu cầu Trung Quốc tăng và đồng đô la Mỹ tăng cao.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 13/9
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Oct 
193
193
192
192,5
17-Nov
195
195
194
194
17-Dec
196
198,5
195,5
196,6
18-Jan
198,1
198,8
198,1
198,8
18-Feb
202
202,5
200
202,4
18-Mar
203
203
202
203,9
18-Apr 
206
206
205
204,6
18-Jul
208
208
208
207
18-Aug 
205,3
205,3
205
206,8
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Oct
169
169,8
167,6
168,3
17-Nov
170,2
171,1
169,3
169,7
17-Dec
173,3
174,7
171,9
172,7
18-Jan
175,4
177,2
174,2
174,6
18-Feb
176,7
179,1
176,1
176,5
18-Mar
178,3
180,4
177,7
178
18-Apr
182,1
182,1
180,1
180,4
18-May
184,1
184,7
182,7
183,3
18-Jun
187,2
187,2
184,2
184,2
18-Jul
188
188
185,1
185,3
18-Aug 
187,9
187,9
187,9
186,4

Nguồn: VITIC/Reuters