Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 4 giảm 5,4 yên, hoặc 2,7%, xuống còn 196,6 yên/kg, sau khi giảm xuống còn 195 yên/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm giảm 5,2%.
Sản lượng cao su tổng hợp Trung Quốc trong tháng 9 giảm 8,2%, xuống còn 504.000 tấn. Sản lượng cao su trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 4,32 triệu tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tin tức thị trường
Giá dầu Mỹ giảm hơn 1% sau khi dự trữ bất ngờ tăng.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,4 yên so với khoảng 113,44 yên ngày thứ ba (14/11).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,7%.
Giá đồng kết thúc ngày thứ ba (14/11) giảm 2%, xuống còn 6.759 USD/tấn.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 14/11

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Dec 
159
159,7
156
156,9
18-Jan 
158
159
158
159,7
18-Feb
161,9
161,9
161,9
163,2
18-Mar
166,9
166,9
166,9
168,9
18-Apr 
173,2
173,2
172,2
172,6
18-May 
178
178
175
177,2
18-Jun 
178,5
178,5
177
179,5
18-Sep 
177
177
177
179,9
18-Nov 
177
177
177
179,4
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Dec
144,9
144,9
142,6
143,7
18-Jan
146,5
146,5
144,6
145,6
18-Feb
148,5
148,5
146,5
147,3
18-Mar
149,5
149,5
148,1
148,9
18-Apr
151,5
151,5
149,9
150,4
18-May
153,2
153,4
151,2
151,8
18-Jun
152,7
153,5
152,2
152,7
Jul-18 
153,5
154,1
152,8
153,2
18-Aug 
154,7
154,7
154,7
154,4
18-Sep 
155,2
155,2
155,2
154,8

Nguồn: VITIC/Reuters