Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 18/10 tăng từ mức thấp 3 tháng rưỡi đạt được phiên trước đó, do giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải qua đêm tăng và các nhà đầu tư tìm cách mua vào.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 3 tăng 0,8 yên, hoặc 0,4%, lên 196,4 yên (tương đương 1,75 USD)/kg. Giá cao su chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6/7, ở mức 193,5 yên/kg ngày thứ ba (17/10).
Giá cao su kỳ hạn tháng 1 tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 115 NDT, lên 13.565 NDT (tương đương 2.048 USD)/tấn trong phiên giao dịch qua đêm.
Tin tức thị trường
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng cao ngày thứ tư (18/10), sau khi tăng 11 ngày liên tiếp và kết thúc ở mức cao nhất kể từ cuối năm 1996 trong phiên trước đó.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 112,2 yên trong phiên ngày thứ tư (18/10).
Giá dầu kết thúc thay đổi chút ít ngày thứ ba (17/10), duy trì ổn định sau những phiên tăng và giảm trước đó, do kỳ vọng sản lượng và xuất khẩu dầu thô của Mỹ ở mức cao bù đắp lo ngại rằng, giao tranh giữa Iraq và lực lượng Kurd có thể đe dọa sản lượng dầu thô của nước này.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 17/10
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov 
155,9
162,7
155,9

      
17-Dec 
156
158,5
156

      
18-Jan 
158,1
165
158,1

      
18-Feb
164,9
167,4
163

      
18-Mar
169,5
172,4
168,3

      
18-Apr 
173,2
177,5
173,2

      
18-May 
179
179
179

      
18-Jun 
183,5
183,5
183

      
18-Jul 
182,8
182,8
182,3

      
18-Sep 
182
182
181

      
18-Oct 
181,2
181,2
181,2

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov
142,8
143,3
140

      
17-Dec
143,2
145,2
142

      
18-Jan
144,1
146,4
143

      
18-Feb
145,4
147,2
143,9

      
18-Mar
146,1
148,2
144,2

      
18-Apr
147,2
148,8
145,5

      
18-May
148,1
149,5
147,7

      
18-Jun
150
150,5
149,3

      
Jul-18 
149,9
151
149,9

      
18-Aug 
150,7
151,4
149,3

      
Sep-18 
151,2
151,5
149,6

      
Oct-18 
151,7
152
150,8

      

Nguồn: VITIC/Reuters