Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 18/12 đạt mức cao nhất gần 2 tuần, được hậu thuẫn bởi giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải tăng và đồng yên suy yếu so với đồng đô la Mỹ.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 5 tăng 4,6 yên, lên 209,4 yên (tương đương 1,86 USD)/kg, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 5/12, ở mức 210,3 yên/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc tăng 1,1%.
Tin tức thị trường
Giá dầu diễn biến trái chiều ngày thứ sáu (15/12), thấp hơn mức cao nhất 2 năm, do đường ống biển Bắc tiếp tục đóng cửa, trong khi sản lượng dầu tại Mỹ tăng và nhu cầu xăng suy giảm đã hạn chế đà tăng.
Đồng đô la Mỹ tăng trong ngày thứ sáu (15/12), do các nhà đàm phán Đảng cộng hòa tại quốc hội Mỹ đưa ra kết luận cuối cùng về cuộc cải cách thuế, gia tăng kỳ vọng rằng, dự luật sẽ được thông qua vào cuối năm nay.
Đồng yên suy yếu, khiến các hàng hóa mua bằng đồng yên Nhật Bản rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 112,74 yên, so với khoảng 112,17 yên ngày thứ sáu (15/12).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,8%.
Giá đồng tăng lên mức cao nhất 3 tuần trong ngày thứ sáu (15/12), sau khi New York mở cửa và do kỳ vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng mạnh mẽ, được củng cố bởi số liệu cho thấy hoạt động công nghiệp vững chắc.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 15/12
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jan 
160,5
161,5
159,2
161,2
18-Feb
164,5
165
163
164,6
18-Mar
170
172
168
170,8
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jan
144,4
145,2
144
145
18-Feb
146,2
147,3
146
147
18-Mar
148
149,4
147,9
149,2
18-Apr
150
151,3
149,7
151,1
18-May
151,1
153,1
151,1
152,9
18-Jun
152
153,8
151,7
153,5
Jul-18 
155,1
155,1
153,4
154,3
18-Aug 
155,9
155,9
154
155,2
18-Sep 
156,9
156,9
155
156,2
18-Oct 
157,3
157,4
157,3
157,4

Nguồn: VITIC/Reuters