Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 2 tăng 0,4 yên, lên 219 yên (tương đương 1,99 USD)/kg và kết thúc tuần thay đổi chút ít.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải, hợp đồng benchmark kết thúc tăng 0,5%.
Tin tức thị trường
Giá xăng kỳ hạn tăng hơn 13% ngày thứ năm (31/8), và giá dầu thô tăng gần 3%, do gần 1/4 công suất lọc dầu của Mỹ cắt giảm.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 110,11 yên so với khoảng 110,62 yên ngày thứ năm (31/8).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,4%.
Giá đồng tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm ngày thứ năm (31/8), nâng mức tăng trong tháng 8 lên 6,6%, sau khi sản xuất tại Trung Quốc gia tăng, đã thúc đẩy triển vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 31/8

Cao su kỳ hạn RSS3

 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Oct 
185,5
185,5
184
186,2
17-Nov 
185,5
185,5
185,5
186,3
17-Dec 
186,9
186,9
186
186,4
18-Jan 
188,7
188,7
187
187,6
18-Feb 
189
189
188
188,7
18-Apr 
195
196
195
196
18-Jul 
198
199
198
202
 18-Aug 
198
198
198
200
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Oct 
155,5
157,2
155,5
156,8
17-Nov 
156,9
158,6
156,5
158
17-Dec 
160,2
161,7
159,5
160,2
18-Jan 
163,1
165,3
162,3
162,7
18-Feb 
165,1
167,1
164,3
164,8
18-Mar 
168
169,2
167
167,3
18-Apr 
170
171,7
168,8
169,9
18-May 
171,4
173,4
170
171,1
18-Jun 
173
175,2
171,5
172,6
18-Jul 
174,7
175,5
173
173,7
18-Aug 
176,4
175,2
173,7
174,1

Nguồn: VITIC/Reuters