Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 5 tăng 1,5 yên, lên 208,5 yên (tương đương 1,85 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,8%.
Tin tức thị trường
Đồng USD ở mức khoảng 112,93 yên so với khoảng 112,63 yên ngày thứ ba (19/12).
Giá dầu tăng lên mức 64 USD/thùng trong ngày thứ ba (19/12), được hậu thuẫn bởi đường ống biển Bắc ngừng trệ, OPEC cắt giảm nguồn cung và dự kiến dự trữ dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ 5 liên tiếp.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,1%.
Giá nhôm đạt mức cao đỉnh điểm 3 tuần trong ngày thứ ba (19/12), do triển vọng tăng trưởng nguồn cung từ nước sản xuất hàng đầu – Trung Quốc – chậm lại, khiến các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào. Tuy nhiên, khả năng thặng dư trong năm tới đã hạn chế đà tăng.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 19/12
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jan 
163,3
163,5
163,3
163,4
18-Feb
165
165,5
163,5
165,1
18-Mar
168,5
169,5
168
168,8
18-Apr 
176,5
176,5
174,6
175,8
18-May 
181,2
181,2
180,8
179,3
18-Jun 
183
183,5
182
182,8
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jan
145
145,5
143,1
145,2
18-Feb
146,3
147
144,7
147
18-Mar
148,4
149,2
146,8
149
18-Apr
150,2
150,9
148,7
150,8
18-May
151,7
152,7
150,9
152,4
18-Jun
152,5
153,8
152,1
153,6
Jul-18 
154
154,8
152,3
154,5
18-Aug 
154,4
155,3
153,9
155,1
18-Sep 
156,3
156,3
156,3
156,3
18-Oct 
157,4
157,5
157,4
157,5

Nguồn: VITIC/Reuters