Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 10 tăng 4,4 yên, lên 229,3 yên (tương đương 2,06 USD)/kg.
Dự trữ cao su tại kho ngoại quan được giám sát bởi Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 0,1% so với tuần trước đó.
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng ngày thứ hai (22/5), do gia tăng kỳ vọng OPEC và các nước sản xuất khác sẽ thỏa thuận vào tuần tới, nhằm kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 111,44 yên, thay đổi chút ít so với ngày thứ sáu (19/5).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 1,9%.
Giá đồng tăng ngày thứ sáu (19/5) và kết thúc tuần tăng hơn 2%, do đồng đô la Mỹ suy yếu và giảm bớt lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc, trong khi giá kẽm tăng hơn 3%, trong bối cảnh dự trữ giảm.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 19/5
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jun 
222,8
222,8
222
222
17-Jul 
215
215
208
210,8
17-Aug 
210,4
212,9
203,3
206,1
17-Sep 
201,5
20,25
196,1
199
17-Oct 
199,5
199,5
195,8
196,4
17-Nov 
200
200
195
195,8
18-Jan 
199,5
199,5
199,5
195,9
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jun 
154,5
154,5
152,1
153,3
17-Jul 
154,5
155,5
153,8
154
17-Aug 
155,6
156,4
154,6
155,2
17-Sep 
157,3
157,8
155,6
156,1
17-Oct 
158,5
159
157,2
157,6
17-Nov 
159,1
159,8
157,7
157,9
17-Dec 
172,9
159,8
160,5
158,9
18-Jan 
160,4
161
159,7
160,1
18-Feb 
161,3
161,7
160,4
160,5
18-Apr 
161,9
161,9
161,9
160,9
18-May 
162,5
162,5
160,8
160,8

Nguồn: VITIC/Reuters