Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 3 giảm 1,6 yên, xuống còn 195,5 yên (tương đương 1,71 USD)/kg.
Sự suy giảm này thấp hơn 1,6% so với mức giảm giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải phiên giao dịch đêm, do đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất 3 tháng so với đồng yên. Một sự suy yếu của đồng yên, khiến tài sản mua bằng đồng yên Nhật Bản rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác.
Dự trữ cao su tại kho ngoại quan được giám sát bởi Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 1% so với tuần trước đó.
Tin tức thị trường
Giá dầu Mỹ tăng mạnh ngày thứ hai (23/10), được hậu thuẫn từ xuất khẩu dầu Iraq giảm mạnh, do căng thẳng khu vực Kurd.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,95 yên so với khoảng 113,14 yên ngày thứ sáu (20/10).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 1%.
Giá nickel đạt mức cao nhất 6 tuần trong ngày thứ sáu (20/10), được hậu thuẫn bởi kỳ vọng thâm hụt thị trường sẽ nới rộng trong tương lai, trong khi giá đồng tăng do kỳ vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – sẽ tăng.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 20/10

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov 
154,7
160
154
158
17-Dec 
154
162
154
161
18-Jan 
160
163
157,4
162,8
18-Feb
163,7
167,4
163
165,3
18-Mar
167,9
167,9
167,5
170,3
18-Apr 
172,5
172,5
172,5
174,6
18-May 
176
179
175,5
179
18-Oct 
179
179
178,9
179,7
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Nov
143,4
144,4
141,2
143,9
17-Dec
143,1
145,1
142
144,8
18-Jan
144,3
146,1
143
145,7
18-Feb
145
146,7
144
146,2
18-Mar
145,5
147,6
145,1
147,1
18-Apr
146,1
148,7
146,1
148
18-May
147,4
149,9
147
149
18-Jun
148,4
150,9
148,2
150,3
Jul-18 
148,9
151,5
148,9
150,9
18-Aug 
149,4
150
149,4
151,5
Sep-18 
150
152,1
149,6
151,8
Oct-18 
150
152,5
150
152,2

Nguồn: VITIC/Reuters