Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 11 giảm 1,7 yên, hoặc 0,9%, xuống 187,8 yên/kg, sau khi chạm mức thấp nhất 186,4 yên/kg.
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng ngày thứ năm (22/6), 1 ngày sau khi chạm mức thấp nhất 10 tháng, nhưng thị trường duy trì vững, do dư cung toàn cầu kéo dài, bất chấp OPEC cắt giảm sản lượng.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng nhẹ và đồng yên giảm.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 22/6
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jul 
171
171
165
169
17-Aug 
165
166,1
165
166,6
17-Sep 
170,4
170,4
163,5
164,1
17-Oct 
170,1
170,1
164
164,7
17-Nov 
166
166
164,3
164,3
17-Dec 
168,4
168,4
164,5
165,1
18-Jan
166
166
166
167
18-Jun 
173
173
171
171,3
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jul 
140,5
141,5
137
137,3
17-Aug 
142,1
143
138,7
139,3
17-Sep 
143,8
144,5
139,8
140,2
17-Oct 
144,8
145,5
140,7
141,2
17-Nov 
145,8
146,5
141,5
142,2
17-Dec 
146,1
146,5
142
142,7
18-Jan 
146,2
146,2
142,6
143,4
18-Feb
146,6
146,7
143,2
143,5
18-Mar
147,5
147,5
143,7
144
18-Apr 
147,6
147,7
143,7
144,2
18-May 
146,7
147,4
143,7
144,4
18-Jun 
147,4
148
1144
144,6

Nguồn: VITIC/Reuters