Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark ngày 24/8 duy trì vững, do các nhà thương nhân điều chỉnh danh mục đầu tư, trước hợp đồng ngắn hạn hết hiệu lực vào ngày thứ sáu (25/8).
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 1 không thay đổi, ở mức 215,8 yên (tương đương 1,98 USD)/kg, sau khi giảm 0,7 yên phiên trước đó. Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở giao dịch TOCOM hết hiệu lực vào ngày thứ sáu (25/8).
Giá cao su giao kỳ hạn tháng 1 tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 25 NDT, xuống còn 16.460 NDT (tương đương 2.473 USD)/tấn trong phiên giao dịch đêm.
Nhập khẩu cao su tự nhiên của Trung Quốc trong tháng 7/2017 tăng 0,82% so với cùng tháng năm ngoái.
Tin tức thị trường
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 109,01 yên trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ năm (24/8), sau khi giảm 0,5%, xuống còn 108,97 yên phiên trước đó.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,2% ngày thứ năm (24/8), sau khi chứng khoán phố Wall giảm phiên trước đó.
Giá dầu tăng ngày thứ tư (23/8), sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ 8 liên tiếp và cơn bão tiếp cận vịnh Gulf Coast, có khả năng làm gián đoạn sản xuất dầu và sản phẩm tinh chế.
Giá nickel tăng lên mức cao nhất 8 tháng trong ngày thứ tư (23/8), do kỳ vọng nhu cầu từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng mạnh mẽ, lo ngại nguồn cung và dự trữ suy giảm.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 23/8

Cao su kỳ hạn RSS3

 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Sep 
187
187
185,5
186,5
17-Oct 
183,5
184,5
183,5
185,7
17-Nov 
185
185
185
186,9
17-Dec 
185,4
187,3
185
186,6
18-Jan 
180,1
188
180,1
188
18-Feb 
186,9
189,7
186,9
188,6
18-Jun 
199
199
199
197,3
18-Aug 
199,5
199,5
199,5
199,5
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Sep 
154,8
154,9
152,5
153,6
17-Oct 
156,9
157,5
155,5
156
17-Nov 
159,9
160,1
157,5
158,5
17-Dec 
162,5
163,8
161
162,4
18-Jan 
165,8
166,3
163,9
164,8
18-Feb 
166,6
168,4
165,8
166,6
18-Mar 
167,6
169,1
166,7
167,6
18-Apr 
167,6
169,8
167,3
168,3
18-May 
169,5
170,5
169,2
169,2
18-Jun 
170,7
171,3
169,4
169,7
18-Jul 
171
172,2
171
170,7
18-Aug 
171,2
172,3
171,1
171,3

Nguồn: VITIC/Reuters