Yếu tố cơ bản

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 8 tăng 2,5 yên, lên 269,6 yên (tương đương 2,41 USD)/kg, sau khi ghi nhận chuỗi giảm dài nhất trong 3 năm.

Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải, hợp đồng benchmar kết thúc phiên giao dịch đêm thứ sáu ((24/2) tăng 0,7%.

Tin tức thị trường

Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 112,18 yên so với khoảng 112,76 yên ngày thứ sáu (24/2).

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,7%.

Giá đồng giành lại mức giảm phiên giao dịch ngày thứ sáu (24/2), do nguồn cung tại Chile và Indonesia bị gián đoạn, hậu thuẫn giá đồng. Tuy nhiên, giá đồng vẫn thiết lập tuần giảm thứ 2 liên tiếp, do lo ngại triển vọng nhu cầu gây áp lực giá.

Giá dầu thay đổi chút ít ngày thứ hai (24/2), sau khi giảm 1% ngày thứ sáu (24/2), do lo ngại nguồn cung tại Mỹ gia tăng, gây áp lực đối với OPEC cam kết tuân thủ cắt giảm sản lượng.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 14/2:

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Mar 
235,1
245
235
244,6
17-Apr 
242
242
242
243,6
17-May
242,6
243,5
241,5
242,5
17-Jun 
242
244
241
242,4
17-Jul 
242
244
241,4
241,9
17-Sep
240
242
232,7
238,5
17-Oct
 235,1
239
233
236,5
17-Nov
239
239
234
236,5
17-Dec
239
239
233
236,5
18-Jan
235
235,5
235
236,5
18-Feb
236
236
234
236,5
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Mar
204,3
209
204,3
208,4
17-Apr
207,6
210,3
205
209,6
17-May
208,4
210,1
205,5
208,8
17-Jun
 208,2
211,5
205,8
209,9
17-Jul
209
211,5
206
209,8
17-Aug
208,5
211,9
206,6
209,9
17-Sep 
 208,8
212,5
207
210,6
17-Oct 
207,7
213,1
207,7
211,5
17-Nov 
211,1
213,7
209,2
212
17-Dec 
210,9
215,4
210,8
213,9
18-Jan 
211,7
215,7
211,2
214,5
18-Feb
211,5
216,5
211,5
214,4

Nguồn: VITIC/Reuters