Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 12 giảm 3,5 yên, xuống còn 194 yên (tương đương 1,72 USD)/kg. Giá cao su chạm mức thấp nhất kể từ ngày 27/6, ở mức 193,5 yên/kg.
Tin tức thị trường
Giá dầu Mỹ giảm khoảng 4% ngày thứ tư (5/7).
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,27 yên, so với khoảng 113 yên ngày thứ tư (5/7).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,4%.
Giá đồng giảm phiên thứ 4 liên tiếp trong ngày thứ tư (5/7), do dự trữ tại kho ngoại quan tăng. Tuy nhiên, hoạt động đình công tại 2 mỏ khai thác Chi lê đã hạn chế đà suy giảm.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 5/7
Cao su kỳ hạn RSS3
 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Aug 
170
170
165
167,5
17-Sep 
169,9
169,9
167
168
17-Oct 
168,5
168,5
166,6
168,3
17-Nov 
170,3
170,3
167,9
168,7
17-Dec 
168,8
170
168,1
169,3
18-Jan 
170,9
170,9
170
170,3
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Aug 
150
150
146,8
148,6
17-Sep 
150,4
150,4
147,6
148,4
17-Oct 
150,5
151
148,1
149,2
17-Nov 
151,3
151,4
149
149,9
17-Dec 
151,7
151,9
149,7
150,6
18-Jan 
152,4
152,7
150,8
151,3
18-Feb 
151,6
152,3
151,5
151,8
18-Mar 
154,5
154,5
152,2
152,8
18-Apr 
152,7
152,9
152,7
152,9
18-May 
152,9
152,9
152,9
153,3

Nguồn: VITIC/Reuters