Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 4 tăng 1,8 yên, hoặc 0,9%, lên 206,8 yên/kg, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc tăng 2,1%, sau khi đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 9.
Tin tức thị trường
Giá dầu Mỹ giảm sau khi tăng mạnh trong ngày thứ hai (6/11), và tăng khoảng 0,2%.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 113,79 yên so với khoảng 113,68 yên ngày thứ hai (6/11).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,04%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 6/11
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Dec 
158
161,5
158
161,5
18-Jan 
160
163,8
160
164,8
18-Feb
165,6
165,6
165,6
167,6
18-Mar
171,6
171,7
169,6
172,5
18-Apr 
177
179,5
177
179,4
18-May 
180,4
183
180,4
183
18-Jun 
180,5
180,5
180,5
183,5
18-Aug 
182,7
182,7
182,7
183,9
18-Sep 
180
180
180
183,3
18-Oct 
180
180
180
182,8
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Dec
143,2
147,7
140,9
146,5
18-Jan
144,4
148,6
143,9
148,2
18-Feb
145,5
150,5
145,2
149,6
18-Mar
147
152,1
146,7
151
18-Apr
147,6
152,9
147,4
151,6
18-May
148,7
154
148,7
153
18-Jun
149,8
154,8
149,8
153,5
Jul-18 
152,5
155,9
152,5
154,5
18-Aug 
153,2
156,7
153,2
155,5
Sep-18 
154,5
157,4
154,5
156,2

Nguồn: VITIC/Reuters