Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm hơn 3%, xuống mức thấp nhất 7 tháng ngày thứ tư (7/6), chịu ảnh hưởng bởi đồng yên tăng lên mức cao nhất hơn 6 tuần so với đồng đô la Mỹ và lo ngại về dư cung.
Yếu tố cơ bản
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 11 giảm 5,6 yên, xuống còn 180,2 yên (tương đương 1,65 USD)/kg, sau khi chạm mức thấp nhất 7 tháng, ở mức 178,8 yên/kg.
Tin tức thị trường
Giá dầu tăng ngày thứ ba (6/6), bởi hỗ trợ kỹ thuật, sau khi giảm dưới 47 USD/thùng chịu áp lực từ khủng hoảng ngoại giao Trung Đông và dự trữ dầu thô tại Mỹ ở mức cao.
Đồng đô la Mỹ ở mức khoảng 109,42 yên so với khoảng 109,7 yên ngày thứ ba (6/6).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,2%.
Giá nhôm chạm mức thấp nhất 3 tuần trong ngày thứ ba (6/6), do các thương nhân chuyển hướng thông tin xuất khẩu kim loại của Qatar bị đóng lại và tập trung thay vì nhu cầu Trung Quốc suy yếu và căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 6/6
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jul 
170
170,5
168
169
17-Aug 
166
168
164
164
17-Sep 
167
167
161
161
17-Oct 
167
167
159,1
160,8
17-Nov 
167,5
167,5
159,7
160,9
17-Dec 
168
168
160
160,9
18-Jan
167
167
161
161
18-Feb 
167
167
161
161
18-Mar 
165,1
165,1
162
162
18-Apr 
166
166
166
166
18-May 
170
170
170
170
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
17-Jul 
141,7
142,6
135
135,3
17-Aug 
142,7
144
136,9
137,4
17-Sep 
141,9
144,8
137,9
138,1
17-Oct 
142,4
145,3
138,4
138,5
17-Nov 
143,3
146
139
139,4
17-Dec 
145
146,5
139,8
140,1
18-Jan 
145,6
146,4
140,4
140,4
18-Feb
145,9
146,6
141,9
141,2
18-Mar
146,6
146,6
142,2
141,7
18-Apr 
146,9
146,9
142,8
141,9
18-May 
147,4
147,4
142,9
142
18-Jun 
147
147
141,8
142

Nguồn: VITIC/Reuters