Tại phiên đấu giá ở Kochi. Chè cám (CTC dust) giá trung bình 124,3 rupee/kg (loại ngon từ 119 – 182 rupee, loại trung bình từ 98 đến 135 rupee và loại thấp từ 88 – 102 rupee). Tại Nilgiri, chè đen búp (CTC leaf) trung bình 136,03 rupee/kg, giảm so với 142,31 rupee của tuần trước.
Tại Uganda, giá chè đã giảm liên tiếp trong 3 tháng qua, chè xanh búp giảm từ 600 Shs/kg vào tháng 8/2018 xuống 550 Shs trong tháng 9/2018 và hiện chỉ 470 Shs.

Nguồn: Theo CafeF, Thehindubusinessline