Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 205,67 taka (tương đương 2,6 USD)/kg tại phiên đấu giá, phiên thứ năm của niên vụ marketing mới, tăng so với mức 199,95 taka/kg phiên trước đó.

Có khoảng 1,18  triệu kg được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong, trong đó 3,7% chưa được bán. Tại phiên đấu giá trước đó, có khoảng 2,5% trong số 1,08 triệu kg chưa được bán.

Trong mấy năm qua, Bangladesh đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng sang nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ gia tăng.

Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất: 
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens

      
Medium Brokens
193-200
Small Brokens
197-205
Plain Brokens
175-185
FANNINGS

      
Best Fannings
210-220
Good Fannings
200-207
Medium Fannings 
190-195
Plain Fannings 
175-185
DUST

      
Pekoe Dust

      
Red Dust
190-235
Dust
195-234
Churamoni Dust
195-230
1 USD = 77,7300 taka

Nguồn: VITIC/Reuters