Theo dự báo của Tea Directorate, tổng sản lượng chè nước này năm nay sẽ giảm xuống 416 triệu kg, từ mức 492.99 triệu kg năm 2018 và 439 triệu kg năm 2017. Tổng xuất khẩu chắc chắn sẽ giảm 12% xuống 422 triệu kg, từ mức 474,86 triệu kg năm vừa qua. Giá chè trung bình tại sàn giao dịch Mombasa dự báo sẽ tăng 10% trong năm 2019, lên 2,84 USD/kg.

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Nguồn: Vinanet